Podlaska Piłka

Folklor podlaskich boisk

Na sędziów, na medyków, na boiska. 1,1 miliona dla podlaskich klubów

Marszałek Województwa Podlaskiego Artur Kosicki ogłosił nabór wniosków na dofinansowanie klubów sportowych z podlaskiego. Pula dofinansowania to 1,1, miliona złotych.

Dofinansowaniem objęte mogą być dwa rodzaje zadań. Pierwsze z nich dotyczy organizacji szkolenia sportowego oraz współzawodnictwa sportowego w seniorskich grach zespołowych klubów sportowych z województwa podlaskiego.

Kluby sportowe uzyskane dofinansowanie mogą przeznaczać m.in. na niezbędny sprzęt sportowy i urządzenia, wynajem obiektów, koszty obsługi sędziowskiej, medycznej i technicznej, wynagrodzenia szkoleniowców, transport, wyżywienie i zakwaterowanie, czy ubezpieczenie zawodników. Możliwe też będzie sfinansowanie materiałów związanych z promocją.

Pula tego zadania to 1, 1 mln zł. Oferty można składać do 15 czerwca. Konkursowe przedsięwzięcia powinny być realizowane w terminie od 20 lipca do 31 grudnia br.

Ofertę realizacji zadania należy złożyć do dnia 15 czerwca 2020 r. według wzoru określonego w  Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. 2018 r. poz. 2057) za pośrednictwem elektronicznego systemu obsługi ofert Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

Oferta wraz z załącznikiem musi być sporządzona wyłącznie na formularzu zamieszczonym w systemie elektronicznym www.witkac.pl. Wypełnioną ofertę wraz z niezbędnym załącznikiem należy przesłać drogą elektroniczną w systemie www.witkac.pl.

Po wypełnieniu elektronicznego formularza ofert wraz niezbędnym załącznikiem, należy wydrukować potwierdzenie złożenia oferty, podpisać przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych (zgodnie z dokumentem KRS/ewidencją) i przekazać niezwłocznie (ale nie później niż do 17 czerwca 2020 r.) w formie papierowej osobiście lub drogą pocztową do Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, ul. Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok.

Marszałek Województwa Podlaskiego Artur Kosicki

Podpis powinien być czytelny lub towarzyszyć mu powinna pieczęć imienna. Oferta podpisana niezgodnie z załączonym rejestrem/ewidencją będzie odrzucona z przyczyn formalnych.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać w Departamencie Edukacji, Sportu i Turystyki. 

Źródło: wrotapodlasia.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.