Podlaska Piłka

3 liga

Ważna decyzja PZPN-u. Bez kursokonferencji przedłużysz licencję

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną Zarząd Polskiego Związku Piłki Nożnej podjął uchwałę (treść uchwał poniżej) umożliwiającą przedłużenie licencji trenerskiej do dnia 31 grudnia 2021 roku bez konieczności „uzyskania” 15 godzin szkoleniowych.

Trenerzy, którzy złożą poprawny wniosek w systemie pzpn24 w trybie zwyczajnym do 31.12.2020 r. lub nadzwyczajnym po tym terminie:
– mający min. 15h szkoleń za okres ostatnich 3 lat otrzymają wydaną/przedłużoną licencję wg dotychczasowych warunków na 3 lata – opłata normalna jak za okres 3-letni /np. Grassroots C – 150 zł., UEFA B – 150 zł/
– mający mniejszą niż 15h szkoleń za okres ostatnich 3 lat jw. – licencja warunkowo na 1 rok tj. do 31.12.2021 – opłata 1/3 kwoty /np. Grassroots C – 50 zł., UEFA B – 50 zł/. Po wygaśnięciu licencji składają nowy wniosek wg dotychczasowych wytycznych.

Uchwała nr VII/114 z dnia 2 września 2020 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie szczególnych warunków przyznania/przedłużenia licencji trenerskiej

I. Działając na podstawie art. 36 par.1 pkt 25) Statutu PZPN, uwzględniając aktualną sytuację związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 i związanym z tym ogłoszeniem stanu epidemicznego, a następnie stanu epidemii na terytorium Polski oraz innych decyzji właściwych władz administracyjnych, w tym dot. ograniczenia możliwości odbywania zgromadzeń, postanawia się co następuje:
Art. 1
Trenerzy, którzy zgodnie z postanowieniami Uchwały nr IV/63 z dnia 20 kwietnia 2017 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie licencji trenerskich uprawniających do prowadzenia zespołów uczestniczących w rozgrywkach piłki nożnej w Polsce, ubiegają się o przyznanie/przedłużenie licencji trenerskiej w trybie zwyczajnym – stosownie do treści art. 11 i art. 15 w/w Uchwały – mogą wyjątkowo otrzymać licencję trenerską bez spełnienia wymogu określonego w treści art. 7 ust. 2 przedmiotowej Uchwały. W takich przypadkach licencja może być wydana jedynie na okres do dnia 31 grudnia 2021 roku.
Art. 2
Trenerzy, którzy zgodnie z postanowieniami Uchwały nr IV/63 z dnia 20 kwietnia 2017 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie licencji trenerskich uprawniających do prowadzenia zespołów uczestniczących w rozgrywkach piłki nożnej w Polsce, ubiegają się o przyznanie/przedłużenie licencji trenerskiej w trybie nadzwyczajnym – stosownie do treści art. 19 w/w Uchwały – mogą wyjątkowo otrzymać licencję trenerską bez spełnienia wymogu określonego w treści art. 7 ust. 2 przedmiotowej Uchwały. W takich przypadkach licencja może być wydana jedynie na okres do dnia 31 grudnia 2021 roku.
Art. 3
Organami uprawnionymi do wydania licencji, o której mowa w Art. 1 i Art. 2 są komisje ds. licencji trenerskich Polskiego Związku Piłki Nożnej oraz Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej.
II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

WSPIERAJ PORTAL ZA 5 ZŁ MIESIĘCZNIE I ZYSKAJ BONUSY!

Źródło: Warmińsko-Mazurski Związek Piłki Nożnej

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.