3 liga 4 liga

Kluby przed sezonem nie zapłacą związkowi

Polski Związek Piłki Nożnej podjął uchwałe, na mocy której zwolnił kluby od 3. ligi w dół z przedsezonowych opłat.

W uchwale czytamy:
Zwalnia się kluby uczestniczące w rozgrywkach III ligi i niższych klas rozgrywkowych w sezonie 2020/2021 z obowiązku wniesienia zryczałtowanej opłaty na rzecz Wojewódzkich Związków Piłki
Nożnej, o której mowa w Uchwale nr V/75 z dnia 23 maja 2019 roku Zarządu PZPN w sprawie zryczałtowanej opłaty na rzecz Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej dokonywanej przez kluby uczestniczące w rozgrywkach III ligi i niższych klas rozgrywkowych od sezonu 2019/2020.”

Ponadto, PZPN dofinansuje wojewódzkie związki, prowadzące rozgrywki każdej z czterech grup 3. ligi. Zapisano to w artykule drugim:

“W związku ze zmniejszeniem przychodów Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej w sezonie
2020/2021, Polski Związek Piłki Nożnej przekaże:

  • każdemu z 4 Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej prowadzących rozgrywki III ligi dofinansowanie w wysokości stanowiącej iloczyn liczby klubów uczestniczących w rozgrywkach III
    ligi w prowadzonych przez dany WZPN rozgrywkach w sezonie 2020/2021 i wysokości opłaty ryczałtowej przyjętej dla III ligi oraz
  • wszystkim Wojewódzkim Związkom Piłki Nożnej dofinansowanie w wysokości stanowiącej iloczyn liczby drużyn klubów – członków danego Wojewódzkiego ZPN uczestniczących w
    rozgrywkach IV ligi i niższych klas rozgrywkowych w sezonie 2020/2021 i wysokości opłaty ryczałtowej przyjętej dla danej klasy rozgrywkowej, zgodnie z postanowieniami Art. 1 ust. 2
    Uchwały nr V/75 z dnia 23 maja 2019 roku Zarządu PZPN w sprawie zryczałtowanej opłaty na
    rzecz Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej dokonywanej przez kluby uczestniczące w rozgrywkach III ligi i niższych klas rozgrywkowych od sezonu 2019/2020.”

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *